Preskočit na obsah
IPKZ » SLAVIA CAPITAL Group, a.s. » Rafinéria

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: SLAVIA CAPITAL Group, a.s.
 • IČO: 31403387
 • Ulica a číslo: Mlynské nivy 5
 • Mesto /Obec: Bratislava - MČ Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Okres:Bratislava II
 • Kraj:Bratislavský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Rafinéria
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 6. 4. bod b) 2.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: ukončená

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 23. 05. 2014
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. a) – opatrenia na nápravu
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: