Preskočit na obsah
IPKZ » DEKONTA Slovensko, spol. s r.o. » Biodegradačná plocha Budmerice

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
 • IČO: 31698476
 • Ulica a číslo: Odeská 49
 • Mesto /Obec: Bratislava - MČ Ružinov
 • PSČ: 82106
 • Okres:Bratislava II
 • Kraj:Bratislavský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Biodegradačná plocha Budmerice
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 5.1. bod a)
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia: 5.1. bod c)
 • Stav prevádzky: v prevádzke

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 30. 04. 2015
 • Typ kontroly: Hĺbková
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. a) – opatrenia na nápravu
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 30. 11. 2017
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 29. 12. 2020
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: