Preskočit na obsah
IPKZ » ZF SACHS Slovakia, a.s. » Výroba spojkového obloženia

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: ZF SACHS Slovakia, a.s.
 • IČO: 36234621
 • Ulica a číslo: Strojárenská 2
 • Mesto /Obec: Trnava
 • PSČ: 91702
 • Okres:Trnava
 • Kraj:Trnavský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Výroba spojkového obloženia
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 6. 7.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: ukončená - zníženie kapacity

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: