Preskočit na obsah
IPKZ » KOVOSTROJ a.s. Dobšiná » KOVOZINK a.s.

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: KOVOSTROJ a.s. Dobšiná
 • IČO: 31659217
 • Ulica a číslo: Cipová ul.
 • Mesto /Obec: Dobšiná
 • PSČ: 04925
 • Okres:Rožňava
 • Kraj:Košický
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: KOVOZINK a.s.
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 2.3. bod c)
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia: 2.6.
 • Stav prevádzky: v prevádzke

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 27. 10. 2014
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. a) – opatrenia na nápravu
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: