Preskočit na obsah
IPKZ » MATADOR Automotive Bratislava, a.s. » Lakovňa DKTL

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: MATADOR Automotive Bratislava, a.s.
 • IČO: 35778989
 • Ulica a číslo: Bojnická 3
 • Mesto /Obec: Bratislava - MČ Nové Mesto
 • PSČ: 83104
 • Okres:Bratislava III
 • Kraj:Bratislavský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Lakovňa DKTL
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 2.6.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: ukončená

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: