Preskočit na obsah
IPKZ » INSTITUTE EUROPHARM, s.r.o. » Výrobný závod INSTITUTE EUROPHARM - Kežmarok

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: INSTITUTE EUROPHARM, s.r.o.
 • IČO: 36807427
 • Ulica a číslo: Weinova 3
 • Mesto /Obec: Kežmarok
 • PSČ: 06001
 • Okres:Kežmarok
 • Kraj:Prešovský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Výrobný závod INSTITUTE EUROPHARM - Kežmarok
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 4.5.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: v prevádzke

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 03. 04. 2019
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: