IPKZ » Brantner Nova, s.r.o. » Regionálna skládka odpadov Kúdelník II.

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: Brantner Nova, s.r.o.
 • IČO: 31659641
 • Ulica a číslo: Sadová 13
 • Mesto /Obec: Spišská Nová Ves
 • PSČ: 05201
 • Okres:Spišská Nová Ves
 • Kraj:Košický
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Regionálna skládka odpadov Kúdelník II.
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 5.4.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia: -
 • Stav prevádzky: v prevádzke

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 29. 05. 2015
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. a) – opatrenia na nápravu
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 13. 02. 2017
 • Typ kontroly: Mimoriadna
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 26. 06. 2018
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: