Preskočit na obsah
IPKZ » Boge Elastmetall Slovakia, a.s. » Fosfátovacia linka

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: Boge Elastmetall Slovakia, a.s.
 • IČO: 36235164
 • Ulica a číslo: Strojárenská 2
 • Mesto /Obec: Trnava
 • PSČ: 91702
 • Okres:Trnava
 • Kraj:Trnavský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Fosfátovacia linka
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 2.6.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: ukončená - zníženie kapacity

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 23. 11. 2015
 • Typ kontroly:
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: