IPKZ » Leadec, s. r. o. » Lakovňa automobilových komponentov LKW

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: Leadec, s. r. o.
 • IČO: 35742712
 • Ulica a číslo: Drobného 7
 • Mesto /Obec: Bratislava - MČ Dúbravka
 • PSČ: 84102
 • Okres:Bratislava IV
 • Kraj:Bratislavský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Lakovňa automobilových komponentov LKW
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 2.6.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: v prevádzke

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 06. 05. 2009
 • Typ kontroly:
 • Závery kontroly:
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 02. 07. 2010
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly: § 22 ods. 1 písm. c - pokuta za zistený správny delikt
 • Dokumenty:
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 15. 05. 2015
 • Typ kontroly: Podnet, mimoriadna
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. a) – opatrenia na nápravu
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 27. 03. 2018
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: