Preskočit na obsah
IPKZ » HYZA a.s. » Porážkareň hydiny

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: HYZA a.s.
 • IČO: 31562540
 • Ulica a číslo: Odbojárov 2279/37
 • Mesto /Obec: Topoľčany
 • PSČ: 95592
 • Okres:Topoľčany
 • Kraj:Nitriansky
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Porážkareň hydiny
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 6. 4. bod a)
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: ukončená
  Žiadosť o integrované povolenie Integrované povolenie Dátum právoplatnosti
  1506-12524/37/2007/Ver/371290106 15.05. 2007
  Žiadosť o integrované povolenie Zmeny integrovaného povolenia Dátum právoplatnosti

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 02. 09. 2015
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: