IPKZ » TERRA METALS SLOVAKIA, s.r.o. » Alcupro a.s. Spišské Vlachy

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: TERRA METALS SLOVAKIA, s.r.o.
 • IČO: 43782175
 • Ulica a číslo: Francisciho 4
 • Mesto /Obec: Bratislava - MČ Staré Mesto
 • PSČ: 81108
 • Okres:Bratislava I
 • Kraj:Bratislavský
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Alcupro a.s. Spišské Vlachy
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 2.5. bod b)
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: ukončená

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: