Preskočit na obsah
IPKZ » PM ZBROJNÍKY, a.s. » Výroba mäsových výrobkov

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: PM ZBROJNÍKY, a.s.
 • IČO: 34149244
 • Ulica a číslo: Skuteckého 23
 • Mesto /Obec: Banská Bystrica
 • PSČ: 97401
 • Okres:Banská Bystrica
 • Kraj:Banskobystrický
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Výroba mäsových výrobkov
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 6. 4. bod b) 1.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: ukončená

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 06. 08. 2012
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly: § 22 ods. 1 písm. c - pokuta za zistený správny delikt
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: