Preskočit na obsah
IPKZ » adapa Slovakia Trebisov s.r.o. » Hĺbkotlač flexibilných obalových materiálov

Prevádzkovateľ

 • Názov prevádzkovateľa: adapa Slovakia Trebisov s.r.o.
 • IČO: 47253207
 • Ulica a číslo: Cukrovarská 8/26
 • Mesto /Obec: Trebišov
 • PSČ: 07501
 • Okres:Trebišov
 • Kraj:Košický
 • Prepojenie na iné informačné systémy:

Prevádzka

 • Názov prevádzky: Hĺbkotlač flexibilných obalových materiálov
 • Kategória priemyselnej činnosti – hlavná: 6. 7.
 • Kategória priemyselnej činnosti – vedľajšia:
 • Stav prevádzky: v prevádzke

Podrobnosti integrovaného povolenia

 • Udelené výnimky z emisných limitov:
 • Informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke:

Kontroly

 • Dátum kontroly: 24. 03. 2015
 • Typ kontroly: Zámerná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. c) – výzva na podanie žiadosti o zmenu povolenia
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:
 • Dátum kontroly: 28. 03. 2019
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 2 písm. b) – pokuta za zistený správny delikt
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách: Pokuta právoplatná dňa 03. 09. 2019
 • Dátum kontroly: 12. 08. 2022
 • Typ kontroly: Bežná
 • Závery kontroly: § 35 ods. 1 - súlad prevádzky s podmienkami IP
 • Dokumenty: Správa o kontrole
 • Informácie o uložených sankciách:

Prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania: