Katalóg objektov ŽP

Katalóg objektov predstavuje prehľad a sumarizáciu geopriestorových objektov a ich atribútov, ktoré reprezentujú základné jednotky geopriestorových údajov. Vyskladaním týchto objektov sa vytvára údajová báza tvoriaca jeden zo základných pilierov infraštruktúry priestorových údajov.

V rámci pôsobnosti rezortu Ministerstva životného prostredia SR túto úlohu plní Katalóg objektov rezortu životného prostredia (KO KEZ IMK).

KO KEZ IMK vychádza z identickej filozofie ako Katalóg objektov Základnej bázy údajov pre GIS (ZB GIS).

ZB GIS je priestorovou objektovo orientovanou bázou údajov, ktorá je referenčným základom národnej infraštruktúry priestorových informácií. Vytvára lokalizačný a geometrický základ pre tvorbu tematických nadstavbových geografických informačných systémov a je záväzný pre tvorbu štátnych základných a štátnych tematických mapových diel.

Katalóg objektov slúži na identifikovanie požiadaviek na geopriestorové údaje.

Aktualizácia stávajúceho obsahu je riešená procesným postupom (.pdf, 252 kB), ktorý je inicializovaný predkladaním návrhov prostredníctvom web aplikácie.