Preskočit na obsah

Register zariadení na zhodnocovanie odpadu


Register zariadení na zhodnocovanie odpadov je internetová aplikácia, ktorá svojim užívateľom poskytuje informácie o zariadeniach na zhodnocovanie odpadov prevádzkovaných v Slovenskej republike.  Umožňuje vyhľadávanie zariadení podľa ich lokality, prevádzkovateľa, katalógového čísla odpadu a spôsobu zhodnocovania  odpadov (R-kódy).
Online vstup: Register zariadení na zhodnocovanie odpadov

Údaje sú výstupom z evidencie zariadení na zhodnocovanie odpadov, ktorú vedie Slovenská agentúra životného prostredia - Centrum odpadového hospodárstva a environmentálneho manažérstva v Bratislave.  Údaje v databáze sú priebežne aktualizované.