Preskočit na obsah

Kontakt

Stredisko ČMS Cudzorodé látky v potravinách a krmivách. Garantom monitoringu je Výskumný ústav potravinársky, Bratislava (www.vup.sk).


Doc. RNDr. P. Siekel, CSc.
Výskumný ústav potravinársky
riaditeľ
Priemyselná 4, P. O. BOX 25
824 75 Bratislava
tel.: 02/555 746 22

Ing. Danka Šalgovičová
koordinátor ČMS-CL
salgovicova@vup.sk