Preskočit na obsah

Schválené zmeny pri realizácii Monitoringu spotrebného koša (MSK)

  1. Pri odbere vzoriek zrušit doteraz sledovaných 10 lokalít.
  2. Odbery aj nadalej zabezpecit 2x ročne, ale zmeniť odberné miesta tak, aby bolo pokryté celé Slovensko (stred, východ, západ Slovenska) - hypermarkety, menšie obchody, malé dedinské obchody.
  3. Z odberu vylúčiť chróm, aj naďalej ponechať sledovanie Pb, Cd, Hg, As, Ni.
  4. Upraviť počet komodít, PCB analyzovať len vo vajciach, kuracích prsiach (hydine) a masle.
  5. Zo sledovania vylúciť detskú výživu.
  6. K živočíšnym produktom pridať med a v nom sledovať veterinárne liečivá.
  7. Prehodnotiť jednotlivé rastlinné produkty.
  8. Pripravit metódy na analýzu Hg a As tak, aby sa dali rozlíšit anorganické a organické formy a mocenstvo týchto prvkov (Národné referenčné laboratórium v spolupráci s Komunitným laboratóriom).
  9. Z dôvodu nepridelenia finančných prostriedkov z MSK vypadáva sledovanie pitnej vody (rok 2008).


Hypermarkety, supermarkety a maloobchody v ktorých sa v roku 2008 odoberú vzorky potravín, ako aj systém odberu vzoriek a sledované parametre sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách: