Preskočit na obsah

Schválené zmeny pri realizácii MPZ

  1. Upraviť systém odberu vzoriek PCB tak, aby do realizácie MPZ bolo zahrnuté celé Slovensko, nielen oblasť Zemplínskej šíravy. Sledovať lovné rybníky a v nich dravé a nedravé ryby.
  2. Z odberu vzoriek vynechať sledovanie medi, niklu a selénu.
  3. Pri odbere vzoriek neanalyzovať peceň, len svalovinu.
  4. Rozšíriť sledovanie o odbery diviačej zveri.


Vybrané lokality pre monitoring raticovej a čiernej zveri, dravých a nedravých rýb v roku 2008, ako aj systém odberu vzoriek a sledované parametre sa nachádzajú v nasledujúcich tabuľkách: