Cena ITAPA 2005 - Čestné uznanie


V rámci medzinárodného kongresu ITAPA 2005 sa každoročne koná súťaž o najlepší IT projekt v oblasti verejnej správy. Projekt "Atlas krajiny Slovenskej republiky online" prihlásený Slovenskou agentúrou životného prostredia v Banskej Bystrici získal Čestné uznanie v kategórii Nové služby.

Viac informácií o zúčastnených projektoch ponúka Celkové Vyhodnotenie súťaže Cena ITAPA 2005.