Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Cieľové miesta cestovného ruchu

Dátum poslednej aktualizácie 14.11.2016

Definícia indikátora

Indikátor sleduje najčastejšie miesta cestovného ruchu z pohľadu životného prostredia - štruktúru a početnosť cieľových lokalít v chránených územiach, v lokalitách kultúrneho a historického dedičstva, prírodných liečivých zdrojov a klimatických podmienok vhodných na liečenie.
 

Jednotka indikátora

počet

Metadáta

Kľúčové zistenia

Indikátor bol vyhodnocovaný v rámci súboru sektorových indikátorov za cestovný ruch, ktorý spracováva Slovenská agentúra životného prostredia. Predmetný indikátor sa však po poslednej aktualizácii súboru v roku 2015 prestal sledovať, pričom ho nahradil indikátor:

Počet návštevníkov jaskýň