Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Využívanie chemických ochranných opatrení v lesoch

Dátum poslednej aktualizácie 28.11.2016

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí plochu lesa, kde boli vykonané chemické ochranné opatrenia (podľa § 28 zákona č. 182/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov) za dané časové obdobie podľa údajov z výkazov lesnej hospodárskej evidencie, ako aj množstvo použitých chemických prípravkov podľa údajov z evidencie spotreby prípravkov na ochranu rastlín.

Jednotka indikátora

ha, kg

Metadáta

Kľúčová otázka

Aký je trend v množstve použitých chemických prípravkov v lesoch a v ploche lesa, kde boli chemické ochranné opatrenia vykonané?

Kľúčové zistenia

  • Každoročne sa na lesnej pôde aplikujú o. i. chemické ochranné látky, pričom v roku 2015 sa použilo 195 866 kg na celkovej ploche 582 824 ha.

Sumárne zhodnotenie

Lesná pôda, na ktorej boli aplikované chemické ochranné látky
 
  Plocha (ha) Množstvo (kg)
2011 - 196 741
2013 3 567 147 401
2014 6 273 257 214
2015 582 824 195 866
Zdroj: NLC

Podrobné zhodnotenie

15.
modul
Ochranné látky
v lesnom hospodárstve 2015
 
Ukazovateľ Merná
jednotka
I.
r.
Skutočnosť
a b c 1

Lesná pôda, na ktorej boli aplikované ochranné látky

ha 1 588 553
kg 2 206 831
v tom biologické ochranné látky ha 3 5 000
kg 4 25
chemické ochranné látky ha 5 582 824
kg 6 195 866

Aplikácia ochranných látok letecky

ha 7 0
kg 8 0

Aplikácia hnojenia a vápnenia na lesnej pôde spolu

ha 9 729
kg 10 10 940
z toho aplikácia letecky   r. 11 = r. (15 + 19)
                                     r. 12 = r. (16 + 20)
ha 11 0
kg 12 0
v tom hnojenie (z r. 9 a 10) ha 13 729
kg 14 10 940
z toho aplikácia letecky ha 15 0
kg 16 0
vápnenie (z r. 9 a 10) ha 17 0
kg 18 0
z toho aplikácia letecky ha 19 0
kg 20 0

Aplikácia revitalizačných postrekov

ha 21 0
kg 22 0
z toho aplikácia letecky ha 23 0
kg 24 0
Kontrolný súčet (r. 1 až 24) - 99  15.
modul

 Ochranné látky
v lesnom hospodárstve 2014

 
Ukazovateľ Merná
jednotka
I.
r.
Skutočnosť
a b c 1

Lesná pôda, na ktorej boli aplikované ochranné látky

ha 1 7 484
kg 2 257 548
v tom biologické ochranné látky ha 3 300
kg 4 34
chemické ochranné látky ha 5 6 273
kg 6 257 214

Aplikácia ochranných látok letecky

ha 7 911
kg 8 300

Aplikácia hnojenia a vápnenia na lesnej pôde spolu

ha 9 0
kg 10 0
z toho aplikácia letecky   r. 11 = r. (15 + 19)
                                         r. 12 = r. (16 + 20)
ha 11 0
kg 12 0
v tom hnojenie (z r. 9 a 10) ha 13 0
kg 14 0
z toho aplikácia letecky ha 15 0
kg 16 0
vápnenie (z r. 9 a 10) ha 17 0
kg 18 0
z toho aplikácia letecky ha 19 0
kg 20 0

Aplikácia revitalizačných postrekov

ha 21 0
kg 22 0
z toho aplikácia letecky ha 23 0
kg 24 0
Kontrolný súčet (r. 1 až 24) - 99 530 064
 
 


15.
modul

 Ochranné látky 
v lesnom hospodárstve 2013

 
Ukazovateľ Merná
jednotka
I.
r.
Skutočnosť
a b c 1

Lesná pôda, na ktorej boli aplikované ochranné látky

ha 1 147 409
kg 2 147 409
v tom biologické ochranné látky ha 3 330
kg 4 8
chemické ochranné látky ha 5 3 567
kg 6 147 401

Aplikácia ochranných látok letecky

ha 7 0
kg 8 0

Aplikácia hnojenia a vápnenia na lesnej pôde spolu

ha 9 0
kg 10 0
z toho aplikácia letecky   r. 11 = r. (15 + 19)
                                         r. 12 = r. (16 + 20)
ha 11 0
kg 12 0
v tom hnojenie (z r. 9 a 10) ha 13 0
kg 14 0
z toho aplikácia letecky ha 15 0
kg 16 0
vápnenie (z r. 9 a 10) ha 17 0
kg 18 0
z toho aplikácia letecky ha 19 0
kg 20 0

Aplikácia revitalizačných postrekov

ha 21 0
kg 22 0
z toho aplikácia letecky ha 23 0
kg 24 0
Kontrolný súčet (r. 1 až 24) - 99  
 

 
15.
modul

 Ochranné látky
v lesnom hospodárstve 2011

 
Ukazovateľ Merná
jednotka
I.
r.
Skutočnosť
a b c 1

Lesná pôda, na ktorej boli aplikované ochranné látky

ha 1  
kg 2 196 741
v tom biologické ochranné látky ha 3  
kg 4  
chemické ochranné látky ha 5  
kg 6 196 741

Aplikácia ochranných látok letecky

ha 7  
kg 8  

Aplikácia hnojenia a vápnenia na lesnej pôde spolu

ha 9  
kg 10  
z toho aplikácia letecky   r. 11 = r. (15 + 19)
                                         r. 12 = r. (16 + 20)
ha 11  
kg 12  
v tom hnojenie (z r. 9 a 10) ha 13  
kg 14  
z toho aplikácia letecky ha 15  
kg 16  
vápnenie (z r. 9 a 10) ha 17  
kg 18  
z toho aplikácia letecky ha 19  
kg 20  

Aplikácia revitalizačných postrekov

ha 21  
kg 22  
z toho aplikácia letecky ha 23  
kg 24  
Kontrolný súčet (r. 1 až 24) - 99 383 482
 

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk

Zdroj dát:

Národné lesnícke centrum (NLC)