Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Chránené územia SR v zmysle smernice EÚ o vtákoch

Dátum poslednej aktualizácie 19.12.2016

Definícia indikátora

Indikátor popisuje chránené vtáčie územia (CHVÚ) v rámci európskej sústavy chránených území NATURA 2000 v SR (počet, výmera, % rozlohy SR).

Jednotka indikátora

%, ha

Metadáta

Kľúčové zistenia

  • Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území (CHVÚ) schválila vláda SR uznesením č. 636/2003 dňa 9. júla 2003. Európskej komisii bol doručený dňa 28. apríla 2004.
  • Uznesením vlády SR č. 345 zo dňa 25. mája 2010 bol Národný zoznam CHVÚ zmenený, pričom v súčasnosti obsahuje 41 území s výmerou 1 282 811 ha, čo predstavuje 26,16 % rozlohy SR.
  • V roku 2012 bolo vládou SR vyhlásené posledné územie z národného zoznamu chránených vtáčích území, s účinnosťou od roku 2013.
  • Na lesných pozemkoch sa nachádza cez 64 % území, na poľnohospodárskych pozemkoch cez 28 %.
  • V roku 2014 pokračoval zber údajov formou monitoringu a ďalšieho mapovania výberových (kritériových) druhov vtákov ako podklad pre pripravované programy starostlivosti o vybrané CHVÚ SR.
  • V roku 2015 boli v rámci projektu ŠOP SR „Spracovanie podkladov pre zabezpečenie priaznivého stavu výberových druhov vtákov a ich biotopov v CHVÚ – 2. etapaspracované programy starostlivosti o 34 z celkového počtu 41 CHVÚ (Bukovské vrchy, Cerová vrchovina, Porimavie, Dolné Pohronie, Dolné Považie, Dubnické štrkovisko, Horná Orava, Košická kotlina, Kráľová, Laborecká vrchovina, Malá Fatra, Medzibodrožie, Muránska planina, Nízke Tatry, Ostrovné lúky, Parížske močiare, Poiplie, Poľana, Slanské vrchy,  Sĺňava, Slovenský kras, Strážovské vrchy, Tatry, Tribeč, Veľká Fatra, Veľkoblahovské rybníky, Vihorlatské vrchy, Volovské vrchy, Ondavská rovina, Žitavský luh, Chočské vrchy, Čergov, Slovenský raj, Špačinsko-nižianske polia).

 

Sumárne zhodnotenie

Aktualizované zastúpenie chránených vtáčích území SR


Zdroj: ŠOP SR

 

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk