Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Chránené územia, v ktorých bol zachovaný/zlepšený stav ochrany

Dátum poslednej aktualizácie 19.12.2016

Definícia indikátora

Indikátor popisuje stav a vývoj v počte a výmere tzv. maloplošných CHÚ, ktoré sú evidované v rámci hodnotenia ich ohrozenosti v kategórii „optimálne“. Za optimálne sa považujú tie chránené územia, kde predmet ochrany nie je ohrozený ľudskými aktivitami a vyvíja sa v súlade so zámermi ochrany.
 

Jednotka indikátora

%, počet

Metadáta

Kľúčové zistenia

  • Z celkového počtu 1 109 tzv. maloplošných chránených území bolo k roku 2015 v optimálnom stave 677 území (61,1 %) s výmerou 99 208 ha (82,8 % plochy).
  • Oproti predchádzajúcemu roku ide o stagnáciu počtu, resp. výmery MCHÚ v optimálnom stave.
  • Zo strednodobého hľadiska (od roku 2000) vzrástol počet MCHÚ v optimálnom stave o 8,3 %, ich výmera len o 5,1 %, pričom tento stav stále nie je príliš uspokojivý.

 

Sumárne zhodnotenie

 

 

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk