Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Konečná spotreba elektriny v sektoroch hospodárstva

Dátum poslednej aktualizácie 08.12.2016

Definícia indikátora

Indikátor popisuje konečnú spotrebu elektriny vo vybraných sektoroch hospodárstva SR – priemysel, doprava, pôdohospodárstvo, obchod a služby a domácnosti.

Jednotka indikátora

TJ

Metadáta

Kľúčové zistenia

  • V roku 2014 bola celková spotreba elektriny SR v objeme 28 355 GWh. Oproti roku 2013 poklesla o 325 GWh, pokles spotreby elektriny tak predstavoval 1,1 %.
  • Zo sektorov mal v roku 2014 najvyšší podiel na spotrebe elektriny priemysel (cca 50,7 %). Nasledovali sektory obchod a služby (cca 25,4 %) a domácnosti (cca 20,4 %). Podiel poľnohospodárstva a dopravy bol minimálny (spolu cca 3,5 %).

Sumárne zhodnotenie

 

Kontakt na spracovateľa

Ing. Slávka Štroffeková, SAŽP, slavka.stroffekova@sazp.sk