Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Produkcia rádioaktívneho odpadu

Dátum poslednej aktualizácie 08.12.2016

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj produkcie kvapalných a pevných rádioaktívnych odpadov.

Jednotka indikátora

t, m3

Metadáta

Kľúčové zistenia

  • Jadrové elektrárne (JE) v súčasnosti predstavujú najvýznamnejší zdroj výroby elektrickej energie v elektrizačnej sústave SR. Nevyhnutým dôsledkom výroby elektrickej energie v jadrovej elektrárni je produkcia rádioaktívnych odpadov (RAO) v pevnej a kvapalnej forme.
  • V období rokov 2000 – 2014 došlo k výraznému zníženiu produkcie kvapalných RAO v obidvoch elektrárňach. Bol dosiahnutý 20-násobný pokles v JE Mochovce (EMO), kde klesla produkcia kvapalných RAO z 279,0 m3 v roku 2000 na 13,7 m3 v roku 2014 a 10-násobný pokles v JE Jaslovské Bohunice (EBO) s poklesom produkcie zo 136,0 m3 v roku 2000 na 12,7 m3 v roku 2014. Medziročne bol v JE EBO v roku 2014 zaznamenaný 39,7 % pokles tvorby kvapalných odpadov naproti  tomu v JE EMO produkcia kvapalných RAO medziročne stúpla o 16,8 %.
  • Produkcia pevných RAO mala v období rokov 2000 – 2014 stúpajúci trend v JE Mochovce, kde stúpla takmer trojnásobne z 3,4 t v roku 2000 na 13,0 t v roku 2014. Medziročne bol v roku 2014 zaznamenaný výrazný pokles produkcie (o 27,7 %). Naopak v JE Jaslovské Bohunice bol za rovnaké obdobie dosiahnutý klesajúci trend a produkcia pevných RAO od roku 2000 do roku 2014 klesla o 63,6 %, napriek medziročnému 22,9 % nárastu.

Sumárne zhodnotenie


Kontakt na spracovateľa

Ing. Slávka Štroffeková, SAŽP, slavka.stroffekova@sazp.sk

Zdroj dát:

ŠÚ SR

Súvisiace indikátory:

Odkazy k problematike: