Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Energetická náročnosť hospodárstva SR

Dátum poslednej aktualizácie 08.12.2016

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj energetickej náročnosti hospodárstva SR.

Energetická náročnosť je definovaná ako pomer hrubej domácej spotreby energie k vytvorenému HDP vyjadrenému v stálych cenách. 

Jednotka indikátora

Index 2001 = 100

Metadáta

Kľúčové zistenia

  • Za obdobie rokov 2001 – 2014 došlo k poklesu energetickej náročnosti (EN) hospodárstva SR o cca 51,7 %. Tento pozitívny trend je výsledkom rastu HDP vyjadreného v s.c.10, ktorý za rovnaké obdobie stúpol o cca 69,0 % a poklesu hrubej domácej spotreby energie, ktorá naopak klesla za sledované obdobie o 18,3 %.
  • V roku 2014 pokračoval klesajúci trend, prerušený v roku 2013, a energetická náročnosť medziročne poklesla  o 8,1 %. Tento medziročný pokles bol spôsobený poklesom hrubej domácej spotreby, ktorá klesla v roku 2014 v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2013 o 5,5 %. Súčasne medziročne  HDP s.c.10 vzrástlo, jeho nárast bol na úrovni cca 2,9 %.

Sumárne zhodnotenie

 

 

Kontakt na spracovateľa

Ing. Slávka Štroffeková, SAŽP, slavka.stroffekova@sazp.sk