Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Príspevok elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie

Dátum poslednej aktualizácie 08.12.2016

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj podielu energie z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na výrobe elektrickej energie.

Príspevok elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie k celkovej spotrebe elektrickej energie je vyjadrením pomeru medzi množstvom elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a hrubou spotrebou elektriny. 

Jednotka indikátora

%

Metadáta

Kľúčové zistenia

  • Od roku 2001 sa podiel elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov zvyšuje. V roku 2014 pochádzalo 23,0 % vyrobenej elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Medziročne došlo v porovnaní s rokom 2013 k nárastu podielu o 7,7 %.
  • Najväčší podiel výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov v roku 2014 pripadol na vodné elektrárne (68,9 %), nasledovala tuhá biomasa (14,4 %), solárne fotovoltické elektrárne (9,2 %), bioplyn (7,4 %) a veterné elektrárne (0,1%). Najväčší nárast nastal pri využívaní solárnej energie, ku ktorému došlo v posledných rokoch.
  • Dlhodobo prevláda dominantný podiel veľkých vodných elektrárni na výrobe elektriny z obnoviteľných zdrojov, z toho dôvodu je množstvo elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov v SR závislé od vhodných hydroenergetických podmienok.
  • Zvyšovanie podielu elektriny z obnoviteľných zdrojov za sledované obdobie je pozitívnym signálom pre napĺňanie cieľov vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie. Ďalším pozitívom je zvyšovanie rôznorodosti použitých obnoviteľných zdrojov, najmä solárnej energie, ku ktorému došlo v posledných rokoch.

Sumárne zhodnotenie

 

 

Kontakt na spracovateľa

Ing. Slávka Štroffeková, SAŽP, slavka.stroffekova@sazp.sk