Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Konečná energetická spotreba v sektoroch hospodárstva

Dátum poslednej aktualizácie 08.12.2016

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj konečnej energetickej spotreby (KES) v sektoroch hospodárstva SR - priemysel, doprava, pôdohospodárstvo, obchod a služby a domácnosti.

Jednotka indikátora

TJ

Metadáta

Kľúčové zistenia

  • Konečná energetická spotreba (KES) v SR mala od roku 2001 do roku 2014 s miernymi výkyvmi klesajúci priebeh. V roku 2014 konečná energetická spotreba dosiahla hodnotu 367 839 TJ a v porovnaní s rokom 2001 klesla o cca 17,2 %.
  • Spomedzi sektorov mal v roku 2014 najväčší podiel na konečnej energetickej spotrebe priemysel s 36,7 %, nasledovaný sektormi: doprava (24,7 % podiel), domácnosti (22,2 % podiel) a obchod a služby (14,9 % podiel). Najnižší, len 1,6 % podiel mal sektor pôdohospodárstva.
  • Medziročne došlo v roku 2014 v porovnaní s predchádzajúcim rokom k nárastu KES v sektoroch pôdohospodárstva a priemyslu.  
  • Za celé sledované obdobie 2001 – 2014 bol stúpajúci trend v sektore doprava (nárast o 47,5 %). KES v ostatných sektoroch mala od roku 2001 s miernymi výkyvmi klesajúci trend

Sumárne zhodnotenie

 

 

Kontakt na spracovateľa

Ing. Slávka Štroffeková, SAŽP, slavka.stroffekova@sazp.sk

Zdroj dát:

ŠÚ SR, MH SR

Súvisiace indikátory:

Odkazy k problematike: