Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Emisie skleníkových plynov z dopravy

Dátum poslednej aktualizácie 20.12.2016

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj emisií skleníkových plynov z dopravy.

Jednotka indikátora

Index 2000 = 100

Metadáta

Kľúčové zistenia

V sledovanom období rokov 2000 – 2014 napriek kolísavému charakteru sa nepriaznivo vyvíjali emisie CO2 a N2O. Emisie CH4 počas celého sledovaného obdobia zaznamenali pokles.
Emisie CO2 z dopravy v období rokov 2000 – 2014 zaznamenali nárast o 16,6 %, napriek medziročným poklesom a nárastom.
Emisie N2O v sledovanom období výraznejší nárast zaznamenali v roku 2004 a 2008 a po tomto roku už mali klesajúci trend. V roku 2014 emisie N2O boli úrovni roku 2009.  
Najpozitívnejšie sa vyvíjajú emisie CH4 z dopravy, ktorých pokles v roku 2014 predstavoval 42,1 % oproti roku 2000.

Sumárne zhodnotenie

Kontakt na spracovateľa

Ing. Ľubica Koreňová, SAŽP, lubica.korenova@sazp.sk