Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Výkony v osobnej doprave

Dátum poslednej aktualizácie 09.12.2016

Definícia indikátora

Indikátor popisuje výkony v osobnej doprave podľa druhov dopráv.

Jednotka indikátora

mil.oskm

Metadáta

Kľúčové zistenia

Prepravné výkony osobnej dopravy podľa jednotlivých druhoch dopráv (vrátane individuálnej automobilovej dopravy) v sledovanom období 1995 – 2015 mali kolísavý charakter s významným nárastom do roku 2008. Po tomto roku zaznamenali výrazný pokles a v rozmedzí rokov 2011 – 2015 sa pohybovali na úrovni 36 000 oskm.  
Výkony cestnej verejnej osobnej dopravy v roku 2015 zaznamenali mierny medziročný nárast o 2,4 % a oproti roku 2000 zaznamenali pokles o 46,7 %. Výkony železničnej dopravy v roku 2015 zaznamenali významný medziročný nárast (o 32,1 %) a oproti roku 2000 nárast predstavuje 18,9 %. K dramatickému dlhodobému nárastu prepravných výkonov došlo pri osobnej leteckej doprave do roku 2008, po tomto roku výkony klesali a od roku 2010 zaznamenali už len minimálne medziročné nárasty. Tento stav bol spôsobený ekonomickou a hospodárskou krízou ako aj zrušením dvoch leteckých spoločností.
Počas celého sledovaného obdobia medziročné nárasty zaznamenávajú iba výkony automobilovej osobnej prepravy.

Sumárne zhodnotenie

Kontakt na spracovateľa

Ing. Ľubica Koreňová, SAŽP, lubica.korenova@sazp.sk