Napojenosť obyvateľstva na verejný vodovod

Dátum poslednej aktualizácie: 09.12.2016

Značky

Definícia indikátora

Indikátor popisuje podiel obyvateľstva napojeného na verejný vodovod.

Jednotka indikátora

%

Metadáta

Zdroj dát:

VÚVH


Súvisiace indikátory:

Odkazy k problematike:

Kľúčové zistenia

Počet obyvateľov zásobovaných vodou z verejných vodovodov v roku 2015 dosiahol 4 785,3 tis., čo predstavovalo 88,3 % z celkového počtu obyvateľov SR. Touto hodnotou SR zaostáva za susednými štátmi. V roku 2015 bolo v SR 2 380 samostatných obcí, ktoré boli zásobované vodou z verejných vodovodov a ich podiel z celkového počtu obcí v SR tvoril 82,4 %.

V roku 1993 bolo zásobovaných 4 138 tis. obyvateľov (77,8 %) a v roku 2000 to bolo už 4 479 tis. obyvateľov (82,9 %). 
 
Úroveň rozvoja verejných vodovodov je regionálne nerovnomerná, a jedným z rozhodujúcich faktorov je aj nedostatok zdrojov podzemných vôd v pasívnych oblastiach (napr. juh stredného Slovenska a väčšina východného Slovenska). Najvyšší podiel zásobovaných obyvateľov je v Bratislavskom kraji, nasledovaný Žilinským, Nitrianskym a Trenčianskym krajom. Za celoslovenským priemerom zaostáva rozvoj verejných vodovodov v Banskobystrickom, Košickom a Prešovskom kraji.

Sumárne zhodnotenie

Podiel obyvateľov zásobovaných z verejných vodovodov v roku 2015


Zdroj: VÚVH

Kontakt na spracovateľa

Ing. Ľubica Koreňová, SAŽP, lubica.korenova@sazp.sk