Spotreba maštaľného hnoja

Dátum poslednej aktualizácie:01.12.2016

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí  vývoj spotreby maštaľného hnoja v poľnohospodárstve.

Jednotka indikátora

tis.t

Kľúčové zistenia

Od roku 2000 do roku 2011 spotreba maštaľného hnoja zaznamenala pokles o 45,3 %, čo bolo odrazom poklesu počtu hospodárskych zvierat, vrátane hovädzieho dobytka. Od roku 2012 spotreba maštaľného hnoja v poľnohospodárstve sa začala mierne zvyšovať, pričom  v roku 2015 opätovne klesla a predstavovala hodnotu  3 096 tis.t.

Sumárne zhodnotenie

Kontakt na spracovateľa

Ing. Beata Kročková, SAŽP, beata.krockova@sazp.sk