Plodnosť žien v SR

Dátum poslednej aktualizácie: 16.11.2016

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí vývoj plodnosti žien v SR. Plodnosť možno vyjadriť úhrnnou plodnosťou, ktorá je vyjadrením priemerného počtu živonarodených detí pripadajúcich na jednu ženu počas jej celého reprodukčného obdobia (15 - 49 rokov), pri zachovaní úrovne plodnosti sledovaného roka a za predpokladu nulovej úmrtnosti.

 

Jednotka indikátora

počet

Metadáta


Zdroj dát:

ŠÚ SR - Slovstat

Odkazy k problematike:

Kľúčové zistenia

Úhrnná plodnosť (priemerný počet živonarodených detí pripadajúcich na 1 ženu počas jej celého reprodukčného obdobia) v rokoch postupne v rokoch 2000 - 2002 klesala. Od roku 2003 dochádza k miernemu rastu úhrnnej plodnosti žien až do roku 2011 kde dosiahla doterajší vrchol (1,45) a od roku 2012 znovu mierne poklesla. V roku 2014 opäť mierne vzrástla. Úhrnná plodnosť v roku 2015 dosiahla hodnotu 1,4 dieťaťa a medziročne vzrástla o 0,03.

Sumárne zhodnotenie

Kontakt na spracovateľa

Ing. Katarína Škantárová, SAŽP, katarina.skantarova@sazp.sk