Ťažba stavebných surovín

Dátum poslednej aktualizácie: 16.11.2016

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí  vývoj ťažby stavebných surovín - stavebného kameňa, štrkopieskov a pieskov a tehliarenskych surovín.

Jednotka indikátora

kt

Kľúčové zistenia

V roku 2015 bolo na povrchu vydobytých 29 256,98 kt surovín pra potreby stavebníctva. Najväčší nárast dobývania zaznamenal stavebný kameň. Jeho ťažba vzrástla oproti predchádzajúcemu roku z 14 339,20 kt na 18 290,40 kt a štrkopieskov a pieskov z 9 956,41 kt na 10 518,18 kt. Dobývanie týchto stavebných surovín sa pomaly dostalo až na úroveň pred krízou v roku 2008.

Sumárne zhodnotenie

Kontakt na spracovateľa

Ing. Katarína Škantárová, SAŽP, katarina.skantarova@sazp.sk