Stredná dĺžka života

Dátum poslednej aktualizácie: 16.11.2016

Definícia indikátora

Tento ukazovateľ, známy aj pod pojmom nádej na dožitie, vyjadruje počet rokov, ktorých sa dožije novorodenec,  za predpokladu zachovania úmrtnostnej situácie v období jej výpočtu.

Jednotka indikátora

vek

Metadáta

Zdroj dát:

ŠÚ SR - Slovstat

Odkazy k problematike:

Kľúčové zistenia

Stredná dĺžka života pri narodení je dôležitým demografickým ukazovateľom, ako aj základným syntetickým ukazovateľom životných podmienok obyvateľstva a úmrtnostných pomerov.

Stredná dĺžka života pri narodení (nádej na dožitie), má stúpajúci trend u obidvoch pohlaví a dosiahla v roku 2015 u mužov hodnotu 73,03 a u žien 79,73 roka. Z dlhodobého hľadiska má stredná dĺžka života pri narodení pozitívny vývojový trend, avšak v roku 2015 sa hodnoty strednej dĺžky života pri narodení u oboch pohlaví oproti roku 2014 mierne znížili. U mužov sa stredná dĺžka života pri narodení udržala nad hodnotou 73 rokov, u žien opätovne poklesla pod 80 rokov. Oproti roku 2006 bola však stredná dĺžka života pri narodení vyššia u mužov o 2,6 roka a u žien o 1,5 roka. Pokračovalo približovanie strednej dĺžky života mužov a žien, rozdiel v roku 2015 predstavoval 6,7 roka, čo je najnižší rozdiel za posledných 10 rokov.


Sumárne zhodnotenieVekové zloženie obyvateľstva k 31.12.2015

Zdroj: ŠÚ SR

Kontakt na spracovateľa

Ing. Katarína Škantárová, SAŽP, katarina.skantarova@sazp.sk