Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Stredná dĺžka života

Dátum poslednej aktualizácie 16.11.2016

Definícia indikátora

Tento ukazovateľ, známy aj pod pojmom nádej na dožitie, vyjadruje počet rokov, ktorých sa dožije novorodenec,  za predpokladu zachovania úmrtnostnej situácie v období jej výpočtu.

Jednotka indikátora

vek

Metadáta

Kľúčové zistenia

Stredná dĺžka života pri narodení je dôležitým demografickým ukazovateľom, ako aj základným syntetickým ukazovateľom životných podmienok obyvateľstva a úmrtnostných pomerov.

Stredná dĺžka života pri narodení (nádej na dožitie), má stúpajúci trend u obidvoch pohlaví a dosiahla v roku 2015 u mužov hodnotu 73,03 a u žien 79,73 roka. Z dlhodobého hľadiska má stredná dĺžka života pri narodení pozitívny vývojový trend, avšak v roku 2015 sa hodnoty strednej dĺžky života pri narodení u oboch pohlaví oproti roku 2014 mierne znížili. U mužov sa stredná dĺžka života pri narodení udržala nad hodnotou 73 rokov, u žien opätovne poklesla pod 80 rokov. Oproti roku 2006 bola však stredná dĺžka života pri narodení vyššia u mužov o 2,6 roka a u žien o 1,5 roka. Pokračovalo približovanie strednej dĺžky života mužov a žien, rozdiel v roku 2015 predstavoval 6,7 roka, čo je najnižší rozdiel za posledných 10 rokov.


Sumárne zhodnotenieVekové zloženie obyvateľstva k 31.12.2015

Zdroj: ŠÚ SR

Kontakt na spracovateľa

Ing. Katarína Škantárová, SAŽP, katarina.skantarova@sazp.sk

Zdroj dát:

ŠÚ SR - Slovstat

Odkazy k problematike: