Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Spotreba priemyselných hnojív

Dátum poslednej aktualizácie 01.12.2016

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí vývoj spotreby priemyselných hnojív - dusíkatých (N), fosforečných (P2O5) a draselných (K2O)  v kilogramoch čistých živín na hektár poľnohospodárskej pôdy.

Jednotka indikátora

kg č.ž./ha

Metadáta

Kľúčové zistenia

So zmenami po roku 1989 v sektore poľnohospodárstva (reštitúcie pôdy, nárast cien, zníženie intenzifikácie, legislatívne opatrenia) došlo k výraznému poklesu spotrebovaných priemyselných hnojív v poľnohospodárstve. V období rokov 1990 až 2015 klesla spotreba dusíkatých hnojív o 23 %, spotreba fosforečných hnojív o 80,2 % a draselných hnojív o 87 %.
Spotreba priemyselných hnojív v poľnohospodárskej produkcii v roku 2015 predstavovala 94,53 kg čistých živín na hektár (kg č.ž./ha) poľnohospodárskej pôdy, čo je o 4,51 kg na ha menej ako v roku 2014. Medzi rokmi 2000 až 2015 mala spotreba priemyselných hnojív s menšími odchýlkami rastúci trend.

Sumárne zhodnotenie

 

Kontakt na spracovateľa

Ing. Beata Kročková, SAŽP, beata.krockova@sazp.sk