Medzinárodné porovnanie emisií NH3 za rok 2017
Zdroj: SHMÚ