Medzinárodné porovnanie emisií NMVOC za rok 2017
Zdroj: Eurostat