Zastúpenie kategórií kontaminácie pôd SR v roku 1997
Zdroj:VÚPOP