Materiálová produktivita (bez energetických materiálov), HDP na jednotku DMC
Zdroj: OECD