Vývoj emisií PM2,5 z hľadiska plnenia medzinárodných záväzkov