Vývoj emisií NOx z hľadiska plnenia medzinárodných dohovorov (k roku 2020)
Zdroj: SHMÚ