Medzinárodné porovnanie podielu energie z OZE (2017)
Zdroj: Eurostat