Vývoj emisií POPs v sektore energetiky
Zdroj: SHMÚ