Index bežných druhov vtákov v rámci EÚ
Zdroj: Eurostat