Vývoj indexu zmeny početnosti druhov vtáctva poľnohospodárskej krajiny
Zdroj: SOS BirdLife