Vývoj domácej materiálovej spotreby podľa skupín materiálov
Zdroj: Eurostat