Vývoj daní s environmentálnym aspektom
Zdroj: ŠÚ SR, Eurostat
Poznámka: <br />