Podiel emisií Cd podľa sektorov (2017)
Zdroj: SHMÚ